Het verhaal van...

De Sint Elisabethsvloed (1421)

In 1421 vond in Nederland de Sint Elisabethsvloed plaats. De ramp kostte veel mensen het leven en leidde uiteindelijk tot het ontstaan van de Biesbosch. Van november 2021 tot september 2022 vindt in de Geertruidskerk in Geertruidenberg de expositie Op Drift plaats. Op Drift plaatst de Sint Elisabethsvloed  in een nieuw en eigentijds licht. Als bezoeker herbeleef je de geschiedenis, word je uitgenodigd je te bezinnen op de omgang van de mens met de aarde, en je te verwonderen over de tijdloze kracht van water. Samen met vormgever Jolanda van Nuenen, tentoonstellingsbouwer Agnes Hulst en kunstenaar Peter Slegers vorm ik het creatieve team van deze expositie. Ik ben verantwoordelijk voor het concept, de verhaallijn en de teksten. Een klus naar mijn hart!

Postbode Pieter en het water dat komt...

Tijdens de expo Op Drift in de Geertruidskerk is er ook Flessenpost, voor iedereen die zich bekommert om de aarde en letters in een volgorde kan zetten. Misschien zelfs wel de juiste… Flessenpost draait om verbeelding, koesterkracht en schrijfplezier en bestaat uit een (fictief) verhaal, een echte briefwisseling tussen Pieter en wie maar wil, schrijfworkshops en een spannend doorkijkje in de expo Op Drift. Lees meer

Het verhaal gaat dat zich in de kerktoren van de Geertruidskerk een plaatselijke postbode verschuilt. Hij is ervan overtuigd dat binnen afzienbare tijd het hele land onder water zal staan. Op de Noordpool smelten de ijskappen, de zeespiegel stijgt, de Biesbosch wordt er ook niet droger op en Geertruidenberg heeft al vaker te maken gehad met stormvloed. Het zal hem niet gebeuren een klimaatvluchteling te worden. Maar na verloop van tijd wordt de postbode eenzaam, hij mist het contact met de mensen. En hij mist de post. Via flessenpost gaat hij signalen uitzenden. De vraag is: worden de signalen opgepikt?

Gemeente, onderwijs en kinderopvang in Den Bosch

In Den Bosch hebben schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente een gezamenlijk ideaal. Ze willen dat alle kinderen, ongeacht hun omstandigheden, de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Om dit te bereiken, werken ze nauw samen in integrale kindcentra; de kindcentra 0-13. Hier gaan kinderen zonder ‘drempels’ van hun nulde tot dertiende jaar naar de kinderopvang, de peuterspeelzaal, de basisschool en de bso. Verhalen uit de praktijk laten zien hoe dit werkt en illustreren de cijfers: wat levert het op?

Signum Onderwijs

‘Dat wat je raakt, zet je in beweging.’ Met dit motto startte de zoektocht van dit schoolbestuur naar een vernieuwde visie en strategie voor de komende jaren. Ik volgde de reis, registreerde en schreef mee. Het werd een verhaal dat de basisscholen van deze stichting richting geeft voor hun dagelijks werk.

Partnerschap Opleiden in de School

Samen steengoede en gemotiveerde leerkrachten opleiden, daar is het de samenwerkingspartners in het POS om te doen. Daarin bundelen vijf pabo’s en ruim 40 schoolbesturen in Brabant en Noord-Limburg hun krachten. Verhalen helpen hen om koers te houden, om kennis te delen en elkaar te inspireren.

Mijn ideaal is een wereld waarin we de goede dingen doen. Dingen als luisteren naar elkaar, zorgen voor de aarde, genieten van schoonheid, koesteren wat van waarde is en veranderen wat niet werkt. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar oefening baart kunst en goed voorbeeld doet volgen. Laten we luisteren naar verhalen waarin het lukt en vertellen dat het kan!