Het verhaal van...

Gemeente, onderwijs en kinderopvang in Den Bosch

In Den Bosch hebben schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente een gezamenlijk ideaal. Ze willen dat alle kinderen, ongeacht hun omstandigheden, de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Om dit te bereiken, werken ze nauw samen in integrale kindcentra; de kindcentra 0-13. Hier gaan kinderen zonder ‘drempels’ van hun nulde tot dertiende jaar naar de kinderopvang, de peuterspeelzaal, de basisschool en de bso. Verhalen uit de praktijk laten zien hoe dit werkt en illustreren de cijfers: wat levert het op?

Signum Onderwijs

‘Dat wat je raakt, zet je in beweging.’ Met dit motto startte de zoektocht van dit schoolbestuur naar een vernieuwde visie en strategie voor de komende jaren. Ik volgde de reis, registreerde en schreef mee. Het werd een verhaal dat de basisscholen van deze stichting richting geeft voor hun dagelijks werk.

Partnerschap Opleiden in de School

Samen steengoede en gemotiveerde leerkrachten opleiden, daar is het de samenwerkingspartners in het POS om te doen. Daarin bundelen vijf pabo’s en ruim 40 schoolbesturen in Brabant en Noord-Limburg hun krachten. Verhalen helpen hen om koers te houden, om kennis te delen en elkaar te inspireren.

Mijn ideaal is een wereld waarin we de goede dingen doen. Dingen als luisteren naar elkaar, zorgen voor de aarde, genieten van schoonheid, koesteren wat van waarde is en veranderen wat niet werkt. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar oefening baart kunst en goed voorbeeld doet volgen. Laten we luisteren naar verhalen waarin het lukt en vertellen dat het kan!