Op Drift

In 1421 vond in Nederland de Sint Elisabethsvloed plaats. De ramp kostte veel mensen het leven en leidde uiteindelijk tot het ontstaan van de Biesbosch. Van november 2021 tot en met 21 augustus 2022 vond in de Geertruidskerk in Geertruidenberg de expositie Op Drift plaats. Op Drift plaatste de Sint Elisabethsvloed  in een nieuw en eigentijds licht. Als bezoeker herbeleefde je de geschiedenis, werd je uitgenodigd je te bezinnen op de omgang van de mens met de aarde, en je te verwonderen over de tijdloze kracht van water. Samen met vormgever Jolanda van Nuenen, tentoonstellingsbouwer Agnes Hulst en kunstenaar Peter Slegers vormde ik het creatieve team van deze expositie. Ik was verantwoordelijk voor het concept, de verhaallijn en de teksten. 

Tijdens de expo Op Drift in de Geertruidskerk was er ook Flessenpost, voor iedereen die zich bekommert om de planeet, postbodes en andere onmisbare schepsels. Flessenpost draaide om verbeelding, koesterkracht en schrijfplezier en bestond uit een (fictief) verhaal, een echte briefwisseling tussen Pieter en wie maar wil, schrijfworkshops en een spannend doorkijkje in de expo Op Drift. 

Het verhaal gaat dat zich in de kerktoren van de Geertruidskerk een plaatselijke postbode verschuilt. Hij is ervan overtuigd dat binnen afzienbare tijd het hele land onder water zal staan. Op de Noordpool smelten de ijskappen, de zeespiegel stijgt, de Biesbosch wordt er ook niet droger op en Geertruidenberg heeft al vaker te maken gehad met stormvloed. Het zal hem niet gebeuren een klimaatvluchteling te worden. Maar na verloop van tijd wordt de postbode eenzaam, hij mist het contact met de mensen. En hij mist de post. Via flessenpost gaat hij signalen uitzenden. De vraag is: worden de signalen opgepikt?